omuleti1-595x224

Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (UMP-INPC), responsabilă pentru implementarea Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” pentru perioada de finanțare adițională 2017-2022, vă informează că în data de 24 aprilie 2017, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) intenționează să lanseze primul apel de subproiecte cu nr. MAP/01/2017, aferent Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”.

Obiectivul programului/apelului: Reducerea deversărilor de nutrienţi în corpurile de apă prin îmbunătăţirea amenajărilor destinate gunoiului de grajd şi a staţiilor de epurare a apelor uzate şi prin protecţia apei şi a terenurilor expuse spre a fi afectate de deversările de nutrienţi.

Lista Domeniilor de Intervenţie pentru care se vor solicita propuneri de Subproiecte:

 • DI 1. Construirea unor platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare / peletizare şi a unor staţii de biogaz pentru a promova o mai bună gestionare a gunoiului de grajd;
 • DI 2. Îmbunătățirea amenajărilor existente destinate depozitării gunoiului de grajd şi/sau compostării acestuia;
 • DI 4. Înființarea de perdele forestiere de protecţie.

Cheltuielile eligibile care vor fi suportate de Beneficiari, respectiv de MAP, precum și tipul cofinanţării pe fiecare tip de investiție sunt cele detaliate în Ghidul Solicitantului.

Beneficiari eligibili: Unităţi adiministrativ-teritoriale sau asocieri între unităţi administrativ-teritoriale alăturate.

Criteriile de eligibilitate pentru accesarea finanțării pe fiecare tip de investiție sunt detaliate în Ghidul Solicitantului.

Termenul limită pentru depunerea Notelor Conceptuale: apelul de subproiecte se va  lansa pe data de 24.04.2017, și va rămâne deschis până pe data de 30.06.2017, care va fi termenul limită pentru depunerea Notelor Conceptuale.

Evaluarea și procedura de selecţie: va avea două etape:

 • Etapa 1: evaluarea Notelor Conceptuale pe baza criteriilor de excludere;
 • Etapa 2: evaluarea Notelor Conceptuale care au fost declarate acceptate în urma primei etape, pe baza criteriilor calitative de evaluare.

Doar Notele Conceptuale care îndeplinesc criteriile primei etape vor fi admise în cea de-a doua etapă.

Ghidul Solicitantului poate fi descarcat de la adresa www.apepaduri.gov.ro, sau de la adresa www.inpcp-campanie.ro

Descarcă Ghidul Solicitantului

Apel_MAP1_2017 24.04.2017

5e21d3cfd9bcc0db13ae5da246518d87_xl1

Începând cu data de 1 martie 2017, MADR invită fermierii care utilizează terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru pachetele de agro-mediu și climă (M.10), în zonele afectate de constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13), dar și fermierii care utilizează terenuri aflate în conversie sau terenuri certificate în agricultura ecologică (M.11) să solicite la APIA plățile compensatorii de dezvoltare rurală prin cererea unică de plată. Alocările acestor măsuri depășesc 2,9 mld. EUR.

În acest an MADR a adus unele modificări care să facă măsurile de mediu şi climă mai atractive pentru fermieri, dar şi să simplifice (acolo unde a fost posibil) implementarea angajamentelor. Cele mai importante elementele de noutate aplicate începând cu anul 2017 sunt:

 • majorarea nivelului plăţilor acordate în cadrul M.10 pentru unele din pachetele aplicabile pe pajişti permanente (creştere cu cca. 50 EUR/ha/an faţă de anii precendenţi pentru pachetele 1, 3.1 și 6),
 • majorarea plăţilor acordate în cadrul M.13 cu 5-11 EUR/ha/an în funcție de tipul de zonă afectată de constrângeri naturale,
 • eliminarea sau simplificarea unor condiţii (de eligibilitate şi de bază) care trebuiau respectate în cadrul angajamentelor M.10 şi M.11.

Cererile unice de plată pentru aceste măsuri se pot depune până la jumătatea lunii mai la Centrele Județene și Centrale Locale ale APIA.

Informații detaliate privind accesarea acestor măsuri şi regulile pentru derularea în bune condiţii a angajamentelor sunt disponibile pe site-urile MADR (www.madr.ro, www.pndr.ro, www.rndr.ro), APIA (www.apia.org.ro) și AFIR (www.afir.info), precum și la toate Centrele Locale și Centrele Județene APIA în format tipărit.

Fermierii pot adresa întrebări la care vor primi răspunsul experţilor APIA pe forumul de discuţii care se poate accesa de pe site-ul APIA (http://forum.apia.org.ro).

plati-agro-mediu

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 a emis Instrucțiunea nr. 29 din 23 februarie a.c., privind procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse în apelului nr. POR/AP/2016/5/5.1 aferent Priorității de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. Conform prezentei instrucțiuni, reprezentantul legal al parohiei este preotul paroh, iar al mănăstirii este starețul/ stareța.

Instrucțiunea nr. 29 poate fi consultată pe website-ul Agenției - http://regio.adrmuntenia.ro/, secțiunea POR 2014-2020 > POR 2014-2020 > Axe > Axa 5, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5–mediu-urban–patrimoniu-cultural/, precum și pe site-ul programului, www.inforegio.ro.

guvern

Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS) lansează în consultare publică instrumentul CONECT - Catalogul organizațiilor neguvernamentale pentru evidență, consultare și transparență.

Baza de date se adresează atât responsabililor din cadrul executivului central care se ocupă de relația cu societatea civilă, cât și responsabililor cu transparența decizională, fiind principalul instrument de lucru pentru preluarea expertizei existente la nivelul societății civile și îmbunătățirea politicilor publice promovate de Guvern.

Obiectivele Catalogului organizațiilor neguvernamentale pentru evidență, consultare și transparență vizează:

 • consultarea organizațiilor neguvernamentale;
 • informarea organizațiilor neguvernamentale privind activitățile curente ale Guvernului;
 • consolidarea acestuia ca o resursă constant folosită de administrația publică pentru a comunica cu un număr cât mai mare de actori ai societății civile;
 • promovarea activității organizațiilor neguvernamentale;
 • furnizarea de informații privind activitatea organizațiilor neguvernamentale;
 • crearea unui cadru de colaborare între organizații neguvernamentale și administrația publică.

Includerea organizațiilor neguvernamentale în catalog se poate realiza prin completarea formularului disponibil on-line la acest link. https://goo.gl/CfphTq

Introducerea informațiilor reprezintă manifestarea acordului organizației pentru ca datele introduse să fie date publicității și utilizate de către reprezentanții autorităților publice de la nivel central și local, urmând să fie transmise informații cu privire la:

 • politicile publice promovate de către executivul central;
 • proiectele aflate în implementare;
 • posibilitățile de sprijinire a sectorului neguvernamental;
 • seminarii, mese rotunde, precum şi la alte acţiuni organizate de către administrația publică centrală.

MCPDS și-a asumat o agenda ambițioasă, care presupune dezvoltarea unor noi programe care să încurajeze dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale, participarea publică și voluntariatul. Apreciem aportul pe care organizațiile îl aduc la dezvoltarea economică și socială a României, îmbunătățind în mod substanțial viața cetățenilor.”declară Gabriel Petrea, Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social.

Solicităm mass-mediei și tuturor organizațiilor neguvernamentale să ne transmită sugestiile pe documentul lansat în consultare publică, până pe data de 2 februarie. Persoană de contact Raluca Sîmbotin, consilier al Ministrului pe adresa de e-mail: conect@dialogsocial.gov.ro.

ONG Dambovita

August 23rd, 2016 No Comments

colaj_poze_prima-pagina3

Aici puteti consulta baza de date ONG DambovitaAutoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 28 iulie 2016, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.

Eventualele observații sau comentarii se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 29 august 2016, ora 16.00.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Ghidul specific este destinat potenţialilor solicitanți pentru acest apel de proiecte, versiunea finală urmând să fie publicată la finalizarea procesului de consultare publică.

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

granturi-subventii-559x300-559x3001

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism (DIMMMAT) a publicat procedurile si anexele pentru 4 programe finantate din fonduri nationale adresate IMM-urilor.

Documente utile:
Descarca documentele aferente Programului Femeia Manager 2016
Descarca documentele aferente Programului Comert 2016
Descarca documentele aferente Programului Mediul Rural 2016
Descarca documentele aferente Programului Microindustrializare 2016

Incepand cu data de 12 iulie 2016 ora 10.00, va fi activa aplicatia de inscriere a planurilor de investitii in cadrul Programului de Comert si va fi activa pana la data de 21.07.2016 ora 20.00.

Incepand cu data de 12 iulie 2016 ora 10.00, va fi activa aplicatia de inscriere a planurilor de investitii in cadrul Programului Femeia manager si va fi activa pana in data de 16.07.2016 ora 20.00.

Sursa: http://www.finantare.ro/

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională vă face cunoscută existența platformei ,,Dezvoltarea Interoperabilității Bazelor de Date Destinate IMM-urilor” disponibilă la adresa www.imm.msinf.ro , platformă care oferă gratuit aplicații electronice destinate IMM-urilor.

mysmis

Ministerului Fondurilor Europene vă prezintă noul sistem MySMIS, prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020. Aplicaţia este unică si va arata la fel pentru toate programele operaţionale. Legătura va fi făcută şi fiecare ghid în parte şi indicaţiile de completare vor fi de asemenea personalizate. Conţinutul şi tipul informaţiilor solicitate vor fi diferite.

Veţi putea intra în aplicaţia MySMIS 2014 accesând link-ul de mai jos:

https://2014.mysmis.ro/frontOffice/faces/pages/autentificare/login.xhtml

March 31st, 2016 No Comments
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat ca in perioada 10 martie – 08 aprilie 2016 va fi deschisa sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL), din cadrul Masurii 19 Dezvoltarea locala LEADER Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

Selectarea SDL-urilor se va realiza in baza unei singure proceduri publice de selectie.

Alocarea publica totala pentru sesiunea de selectie a SDL-urilor 2014-2020 este de 563.516.557 Euro, fiind compusa din urmatoarele:

· Sub-masura 19.2 “Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala” 440.116.655 Euro;

· Sub-masura 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare ” 123.399.902 Euro.

Depunerea SDL-urilor, cu anexele aferente, se va face la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, Sector 3, in intervalul orar 08.30 – 16.30.

Termenul limita de depunere a SDL-urilor este 08.04.2016, ora 16.30.

Strategiile de Dezvoltare Locala sunt intocmite de Grupurile de Actiune Locala (GAL) potentiale/ existente, parteneriate privat-publice, in baza analizei nevoilor si prioritatilor specifice teritoriului acoperit de parteneriat.

Anuntarea rezultatelor selectiei SDL-urilor se va face prin publicarea pe site-ul oficial al MADR a Raportului de selectie aprobat de catre directorul general al DGDR AM PNDR.

Documente utile:
Anexa-1-Acord-de-parteneriat
Anexa-2-Fisa-de-prezentare-a-teritoriului
Anexa-3-Componenta-parteneriatului
Anexa-4-Planul-de-finantare
Fisa-masurii-19-Dezvoltarea-locala-LEADER
Lista-ariilor-naturale-protejate-Natura-2000
Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare
Lista-zonelor-cu-valoare-naturala-ridicata-HNV
Localitati-eligibile-pentru-investitii-broadband-PNDR-2014-2020-M19-LEADERPopulatia-stabila-dupa-etnie-judete-municipii-orase-comune-RPL-2011

Sursa:  http://www.finantare.ro